Logo 125jr Energietransitie 500

 

VGB-Tankstations kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van VGB-Tankstations, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

Contactformulier op de website aan VGB-Tankstations verstrekt. VGB-Tankstations kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:


- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 VGB-Tankstations verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan VGB-Tankstations uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het l

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit

juridische dienstverlening.

VGB-Tankstations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

VGB-Tankstations verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Op de website van VGB-Tankstations worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. VGB-Tankstations gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

VGB-Tankstations maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VGB-Tankstations bij Google
zoekresultaatpagina's zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (lP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google
Analytics hieraan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan VGB-Tankstations te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
VGB-Tankstations heeft hier geen invloed op.
VGB-Tankstations heeft Google geen toestemming gegeven om via VGB-Tankstations verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar DIT e-mailadres.
VGB-Tankstations zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

VGB-Tankstations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VGB-Tankstations maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VGB-Tankstations verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VGB-Tankstations op via
DIT e-mailadres. VGB-Tankstations, Shell-Peelland.nl Velg-band.nl zijn een websites van VGB-Tankstations.

VGB-Tankstations is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Tuinstraat 18, 5721 ZZ Asten
inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17213477

Telefoon: 0493 672 321